Skip to content Skip to navigation

Održana 19. radionica za doktorande

U petak 13.12.2019 održana je devetnaesta po redu radionica za doktorande.

Radionica je započela pozvanim predavanjem koje je održala izv.prof.dr.sc. Zorica Bogdanović (Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu) na temu Metodologija naučno-istraživačkog rada  u organizacionim naukama i informacionim tehnologijama - kako objaviti rad u časopisu sa SCI liste. Nakon pozvanog predavanja na kratkoj pauzi održano je druženje mentora i doktoranada kao i uspostavljanje novih kontakata. Poslije pauze doktorski studenti predstavili su svoje istraživačke ideje.

CV PREDAVAČICE I SAŽETAK PREDAVANJA