Skip to content Skip to navigation

Održan partnerski sastanak u sklopu projekta “Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente V”

Objavljeno: 12.12.2019

U ponedjeljak 9. prosinca 2019. je u Centru za mlade grada Zagreba održan partnerski sastanak u sklopu projekta „Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente V“.

Cilj projekta je omogućiti studentima prilagodbu nastavnih materijala i literature potrebne za studij. Nositelj projekta j Udruga “Zamisli” iz Zagreba, a projektni partneri su Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Zagrebu i Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Projekt je realiziran temeljem javnog natječaja Ministarstva znanosti i sporta.