Skip to content Skip to navigation

Odgoda obrane doktorskog rada

Objavljeno: 11.05.2016

Zbog opravdane spriječenosti člana povjerenstva, obrana doktorskog rada IGORA TOMIČIĆA  odgađa se i održat će se ponedjeljak 16. svibnja 2016. godine u 17:00 sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2