Skip to content Skip to navigation

Obrana završnog specijalističkog rada – Maja Marčec

Objavljeno: 16.07.2019

U ponedjeljak, 22. srpnja 2019. godine, pristupnica Maja Marčec branit će svoj završni specijalistički rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 37. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 16. srpnja 2019. godine

MAJA MARČEC

branit će završni specijalistički rad

PRELAZAK S ANALOGNOG NA DIGITALNI NAČIN ARHIVIRANJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

u ponedjeljak, 22. srpnja 2019. godine u 08:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

               1. Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, predsjednica

               2. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, mentor i član

               3. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica