Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada – Aleksandra Sobodić

Objavljeno: 22.09.2021
dvorana i mikrofon

U petak, 15. listopada 2021. godine, Aleksandra Sobodić branit će svoj doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 16. rujna 2021. godine

 

ALEKSANDRA SOBODIĆ

 

branit će doktorski rad

 

THE IMPACT OF USABILITY FACTORS ON CONTINUANCE INTENTION TO USE THE SYSTEM FOR ACQUISITION AND EVALUATION OF DIGITAL COMPETENCES IN THE DOMAIN OF EDUCATION

(UTJECAJ FAKTORA UPOTREBLJIVOSTI NA NAMJERU PONOVNOG KORIŠTENJA SUSTAVA ZA STJECANJE I VREDNOVANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA U DOMENI OBRAZOVANJA)

 

u petak, 15. listopada 2021. godine s početkom u 15:00 sati, pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Valentina Kirinić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednica
  2. Dr. sc. Tihomir Orehovački, izvanredni profesor na Fakultetu informatike u Puli, član
  3. Dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, članica
  4. Dr. sc. Dragutin Kermek, redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana

Obrana doktorskog rada održat će se u hibridnom okruženju – kontaktno u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 (III. kat), u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, te putem virtualne predavaonice u BigBlueButton sustavu na poveznici: https://bbb.foi.hr/b/lea-yr6-lli-sbs.