Skip to content Skip to navigation

Objavljen Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice

Objavljeno: 03.08.2022

Ministar nadležan za znanost i obrazovanje, prof. dr. sc. Radovan Fuchs, uz prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća donio je Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice.
Standard je objavljen u Narodnim novinama 13. srpnja 2022. godine, (NN 81/2022), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_81_1182.html.

Knjižnice svoju djelatnost obavljaju sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i standardima propisanim za pojedine vrste knjižnica, kojima se uređuju poslovi i usluge, kadrovski i tehnički uvjeti svojstveni pojedinim vrstama knjižnica, standardi za digitalnu knjižnicu, kao i prava i dužnosti korisnika knjižničnih usluga.