Skip to content Skip to navigation

Objava doktorskog rada mr. sc. Marine Jurčić

Objavljeno: 15.09.2023

Objavljen je doktorski rad mr. sc. Marine Jurčić, studentice doktorskog studija Informacijske znanosti.

Na sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike pozitivno je ocijenilo doktorski rad mr. sc. Marine Jurčić, studentice doktorskog studija Informacijske znanosti.

Sukladno članku 62. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) javno se objavljuje doktorski rad mr. sc. Marine Jurčić.

 

DOKTORSKI RAD MR. SC. MARINE JURČIĆ