Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru - Magdalena Šlopar

Objavljeno: 13.05.2022

U nastavku objavljujemo obavijest o odabiru kandidatkinje Magdalene Šlopar, magistre edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra rusistike na radno mjesto MLAĐI ADMINISTRATOR PROJEKTA NA ODREĐENO VRIJEME OD 1 GODINE, uz probni rok od 3 mjeseca u Centru za međunarodne projekte FOI-ja.

           

 

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekanica Fakulteta daje sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto MLAĐI ADMINISTRATOR PROJEKTA na određeno vrijeme od 1 godine, uz probni rok od 3 mjeseca, u Centru za međunarodne projekte, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Magdalena Šlopar.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                                  D E K A N I C A:

 Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep