Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata Katarina Pažur Aničić

Objavljeno: 08.03.2018

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje informatičkim uslugama I IT menadžmen na Katedri za razvoj informacijskih sustava obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Katarina Pažur Aničić.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

 

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 27. veljače 2018. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Katarina Pažur Aničić.

 

                                                                                                                                             D E K A N:

                                                                                                                                   Prof. dr. sc. Neven Vrček