Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Ahmed Shareef

Objavljeno: 20.06.2022
Računalo i svjetiljka

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu „ORKAN – Okvir za kontrolu i nadzor bespilotnih letjelica“, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabran Ahmed Shareef.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu „ORKAN – Okvir za kontrolu i nadzor bespilotnih letjelica“, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 14. lipnja 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabran Ahmed Shareef.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.