Skip to content Skip to navigation

Novi udžbenik - Osnove javnog menadžmenta

Objavljeno: 17.03.2023

U nakladi Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu objavljen je sveučilišni udžbenik Osnove javnog menadžmenta.
Autori udžbenika su sveučilišni profesori i znanstvenici Ruža Brčić, Nina Begičević Ređep, Predrag Bejaković, Želimir Dulčić, Vedran Đulabić, Jasmina Džinić, Tihomir Hunjak, Emina Jerković, Ivan Malbašić, Romea Manojlović, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Renata Perić, Igor Pihir, Stanka Cankar Setnikar, Marijana Sumpor, Martina Tomičić Furjan, Katarina Tomičić Pupek.
Urednica udžbenika je prof. dr. sc. Ruža Brčić.