Skip to content Skip to navigation

Novi raspored nastave na predmetu UIU - PITUP Sisak

Nastava na predmetu Upravljanje informatičkim uslugama na 3. godini PITUP-a u Sisku održat će se 10. i 17.12.2012. (ponedjeljak), 7.1.2013. (ponedjeljak), 15.1.2013. (utorak) te 4. i 5. 2.2013. (ponedjeljak i utorak).