Skip to content Skip to navigation

Natječaj za radno mjesto projektni asistent - 1 izvršitelj

Objavljeno: 17.11.2023

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od dvije godine.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

Objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od dvije godine

 

Uvjeti:

- završen dodiplomski (VSS) ili diplomski studij iz društvenog usmjerenja (informacijske i komunikacijske znanosti)

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- iskustvo u organiziranju događanja i pripadajućoj komunikaciji

 

Dodatna potrebna znanja:

  • prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine
  • timski rad
  • predanost i odgovornost prema poslu
  • poželjno iskustvo rada na projektima
  • poželjna znanja iz područja novih tehnologija (razvoj videoigara, umjetna inteligencija itd.)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski- branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403). Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama
na adresu e-pošte: natjecaji@foi.unizg.hr s naznakom „NATJEČAJ ZA PROJEKTNOG
ASISTENTA-PROJEKT AI & Gaming EDIH
“.

 

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru u obliku intervjua kako bi se dodatno utvrdile karakteristike i kompetencije kandidata i njihova usklađenost s potrebnim projektnim aktivnostima.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.