Skip to content Skip to navigation

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2017./2018.

Objavljeno: 27.03.2018

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 9. veljače 2016. donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade kojeg možete također pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za prijavu na Natječaj je 4. svibanj 2018. do 16 sati.

Prijavu je potrebno predate u formi ispisa cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva primjerka i u dekanat Fakulteta. Rok za predaju je 4. svibanj 2018. do 15 sati.

Detaljne informacije o natječaju možete naći na web stranici mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike imenovalo je Povjerenstvo za znanstveni rad studenata koje je donijelo Odluku o kriterijima izvrsnosti radova.

Vremenski plan aktivnosti u okviru Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. možete pronaći ovdje.