Skip to content Skip to navigation

Natječaj - SPREMAČICA (2 izvršitelja) na određeno vrijeme od 3 mjeseca s punim radnim vremenom

Objavljeno: 24.03.2023

Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV. vrste SPREMAČICA (2 izvršitelja) na određeno vrijeme od 3 mjeseca s punim radnim vremenom.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

 

objavljuje

NATJEČAJ

                                     

Za radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV. vrste  SPREMAČICA (2 izvršitelja) na određeno vrijeme od 3 mjeseca s punim radnim vremenom

Uvjeti:

- PKV - radno mjesto IV. vrste

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Za radno mjesto iz ovog natječaja može se provesti liječnički pregled.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA SPREMAČICU“.