Skip to content Skip to navigation

Natječaj - MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK– 1 IZVRŠITELJ

Objavljeno: 05.10.2022
Aktivan do:
13.10.2022

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za radno mjesto ISTRAŽIVAČ - STRUČNJAK - 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme 8 mjeseci s polovicom punog radnog vremena u Centru za kvalitetu, uz probni rok od 3 mjeseca

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

 

Objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK– 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme 8 mjeseci s polovicom punog radnog vremena u Centru za kvalitetu, uz probni rok od 3 mjeseca

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti 
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanja u području:
  • digitalizacije uredskog poslovanja
  • upravljanja informatičkim uslugama

 

Dodatna potrebna znanja vještine:

 • prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine
 • primjena istraživačkih metoda
 • kreativnost i inovativni pristup rješavanju problemima
 • pisanje znanstvenih/stručnih članaka
 • timski rad

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA MLADOG ISTRAŽIVAČA/STRUČNJAKA – Centar za kvalitetu“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.