Skip to content Skip to navigation

Natječaj - Ekonom

Objavljeno: 13.10.2021
Pisanje CV-a

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto III. vrste – EKONOM – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnog djelatnika).

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

Objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto III. vrste – EKONOM – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnog djelatnika)

Uvjeti za rad na tom radnom mjestu su:

  • SSS – radno mjesto III. vrste (završena srednja škola, elektrotehničar ili strojarski tehničar)

Dodatna potrebna znanja:

  • Sklonost timskom radu, odgovornost i komunikativnost
  • Vozačka dozvola B kategorije
  • Radno iskustvo na održavanju
  • Informatička pismenost
  • Samostalnost u radu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o radnom iskustvu

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- dokaz o vozačkoj dozvoli B kategorije

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO III. VRSTE-EKONOM“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.