Skip to content Skip to navigation

Natječaj - asistent

Objavljeno: 11.05.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Za radno mjesto po ovom natječaju provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru i dodatnoj provjeri znanja - testiranju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.