Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 19.12.2016

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto I. vrste – u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti

Uvjeti:

  • završen diplomski studij informatičkog usmjerenja u području društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti
  • ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim ili stručnim konferencijama
  • znanje programiranja i razvoja informacijskih sustava u otvorenom kodu.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis objavljenih radova i same radove, motivacijsko pismo (do 3000 znakova) te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Sa prijavljenim kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj primaju se pisanim putem u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin s naznakom PRIJAVA NA NATJEČAJ IP-2014-09-3877.

Sve nepotpune i nepravodobne prijave bit će odbačene bez razmatranja.