Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje – dr. sc. Robert Kudelić

Dana 17. listopada 2019. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, s početkom u 14:00 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Roberta Kudelića na temu „Veza između pokazivača i polja u programskom jeziku C++".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno - nastavna, umjetničko - nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

OGLAŠAVAM

da će dana 17. listopada 2019. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, s početkom u 14:00 sati biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE 

dr. sc. ROBERTA KUDELIĆA

predloženika za izbor u znanstveno - nastavno zvanje DOCENTA za znanstveno područje društvenih znanosti znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti:

VEZA IZMEĐU POKAZIVAČA I POLJA U PROGRAMSKOM JEZIKU C++

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Robert Manger, član
  3. Prof. dr. sc. Danijel Radošević, član

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

DEKANICA:

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep