Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje

Dana 13. prosinca 2011. godine u sklopu redovite nastave u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 s početkom u 14:15 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Ivana Magdalenića na temu "Međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

O  G  L  A  Š  A  V  A  M

da će dana 13. prosinca 2011. godine u sklopu redovite nastave u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 s početkom u 14:15 sati biti održano

                    NASTUPNO PREDAVANJE dr.sc. IVANA MAGDALENIĆA

predloženika za izbor u znanstveno - nastavno zvanje DOCENTA za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na temu:

            Međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  • Prof.dr.sc. Zoran Skočir, predsjednik
  • Prof.dr.sc. Siniša Srbljić, član
  • Prof.dr.sc. Neven Vrček, član
  • te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu.

         D E K A N :                     

    Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja