Skip to content Skip to navigation

Najava okruglog stola „Strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu“

Objavljeno: 24.09.2018

U srijedu, 26. rujna 2018. godine, s početkom u 10 sati, na Srcu će se održati okrugli stol „Strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu“. 

Ovaj okrugli stol održat će se u okviru Tjedna Centra za e-učenje Srca koji se održava od 24. do 28. rujna 2018., a organiziraju ga Srce i Fakultet organizacije i informatike.

Cilj okruglog stola je raspraviti o važnosti strateškog planiranja i odlučivanja te o primjeni novih tehnologija u visokom obrazovanju u cilju njegovaunaprjeđenja, boljih postizanja ishoda učenja te stjecanja kompetencija i vještina potrebnih za tržište rada. Kakvo je stanje implementacije e-učenja na visokim učilištima u Hrvatskoj predstavit će se kroz rezultate projekta Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (HigherDecision) koji vodi prof.dr.sc. Blaženka Divjak s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a koji financira Hrvatska Zaklada za znanost.


Više  o Tjednu Centra za e-učenje možete pronaći na web stranici.

Više o projektu dostupno je na službenoj web stranici.

Za sve koji nisu u mogućnosti doći u Zagreb, osigurano je praćenje okruglog stola putem sustava za webinare.