Skip to content Skip to navigation

Najava druge radionice za doktorande

Na Fakultetu organizacije i informatike 13.12.2013 u razdoblju od 12:00-19:00 održat će se druga radionica za doktorande. Više informacija o radionici i detalji prijave za radionicu mogu se vidjeti u moodle kolegiju „Doktorski studij - DS“.

Napomena: Ukoliko nemate pravo pristupa kolegiju „Doktorski studij - DS“ molimo da se javite na mail: acoric@foi.hr