Skip to content Skip to navigation

Mogući problemi sa eduroam pristupom

Objavljeno: 14.06.2017

U kontekstu sveukupne procedure godišnje obavezne certifikacije našeg AAI@EduHr imenika od strane Sveučilišnog računskog centra i njihovog AAI@EduHr tima, promijenjeni su self-signed radius certifikati za radius server freeradius.foi.hr jer su pred svojim vremenskim istjekom. Ova promjena može uzrokovati probleme tijekom spajanja na usluge pristupa internetu koristeći eduroam mrežu. Detaljnije pročitajte na stranicama cip.foi.hr.