Skip to content Skip to navigation

Laboratorijske vježbe iz predmeta "Statistika" - PITUP centar Zabok

Laboratorijske vježbe iz predmeta "Statistika" koje su se trebale održati 25.11. na stručnom studiju PITUP u centru Zabok održat će se u subotu, 30.11.2013. godine u terminu od 9 do 13 sati.