Skip to content Skip to navigation

Kopernio - nova platforma Clarivate Analytics-a

Objavljeno: 02.10.2018

Izdavač Clarivate Analytics predstavio je novu platformu pod nazivom Kopernio.
Namjena platforme je traženje i pristup legalnim PDF-ovima znanstvenih članaka. Pretražuje otvorene časopise, baze podataka i, gdje je to moguće, pretplate sveučilišta te pronalazi najbolju verziju rada.
Instalacija i korištenje platforme su besplatni.

Ikona za pristup nalazi se u gornjem desnom uglu sučelja Web of Science.