Skip to content Skip to navigation

Javni razgovor

Objavljeno: 07.10.2016

Dana 18. listopada 2016. godine pristupnik Toni Gržinić ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

Dana 18. listopada 2016. godine s početkom u 10:00 sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 održat će se

 

J A V N I    R A Z G O V O R

pristupnik

TONI GRŽINIĆ

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo, predsjednik
  2. Doc.dr.sc. Tonimir Kišasondi, član
  3. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član
  4. Prof.dr.sc. Marin Golub, član
  5. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, član

vezano za prijavu teme doktorskog rada pod naslovom:

VIŠEMODELNA METODA ZA DETEKCIJU MALICIOZNIH PROGRAMA