Skip to content Skip to navigation

Javni razgovor

Objavljeno: 16.05.2017

Dana 2. lipnja 2017. godine pristupnik Marko Orešković ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

Dana 02. lipnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 održat će se

J A V N I   R A Z G O V O R

pristupnik

MARKO OREŠKOVIĆ

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv.prof.dr.sc. Jasminka Dobša, predsjednica
  2. prof.dr.sc. Sanja Seljan, članica
  3. prof.dr.sc. Mirko Maleković, član
  4. izv.prof.dr.sc. Markus Schatten, zamjena člana

vezano za prijavu teme doktorskog rada pod naslovom:

MREŽNI SINTAKSNO-SEMANTIČKI OKVIR ZA IZVLAČENJE LEKSIČKIH RELACIJA PREKO DETERMINISTIČKOG MODELA PRIRODNOGA JEZIKA