Skip to content Skip to navigation

Izborni predmeti - DS ljetni semestar 2018./19.

Objavljeno: 01.03.2019

U nastavku pročitajte obavijest vezano uz izborne predmete u ljetnom semestru 2018./2019.

Poštovane kolegice i kolege,

temeljem broja upisanih studenata, a sukladno važećim pravilnicima o sveučilišnim diplomskim studijima, izborni predmeti na kojima se u ljetnom semestru akademske godine 2018./19. nastava neće izvoditi su:

  • Javni menadžment (DS INF).

Nastava na obaveznim predmetima diplomskog studija Informatika u obrazovanju: "Didaktika 2", "Metodika nastave informatike 1", "Psihologija učenja i poučavanja" izvodit će se u 50-postotnom opsegu.