Skip to content Skip to navigation

Inicijalna konferencija projekta 3P - Planiram, Poduzimam, Promoviram!

U petak, 25. rujna 2015. na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu održat će se inicijalna konferencija projekta 3P – Planiram, Poduzimam, Promoviram! i otvaranje jubilarnog 5. interkatedarskog skupa katedri za menadžment i međunarodne znanstvene konferencije pod nazivom Entrepreneurial society: current trends and future prospects in entrepreneurship, organization and management.

Svečani početak međunarodne znanstvene konferencije, predstavljanje projekta i aktivnosti projekta održat će se 25. rujna 2015. od 10:00 sati u dvorani 1 (Pavlinska 2, II. kat). Svečanom otvorenju nazočit će i pomoćnica ministra u Upravi za poduzetništvo i obrt gđa. Nadica Žužak.

Međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Entrepreneurial society: current trends and future prospects in entrepreneurship, organization and management odvija se kao aktivnost projekta 3P - Planiram, Poduzimam, Promoviram! financiranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013., Obrazovanje za poduzetništvo i obrt. Cilj projekta je povećati aspiracije učenika i studenata prema poduzetništvu kao karijernom izboru te povećati kapacitet srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika za razvoj poduzetničke kulture. Stoga je jedan od naglasaka ovogodišnjeg skupa obrazovanje za poduzetništvo koje će biti predmetom zasebne diskusije na okruglom stolu u subotu 26. rujna 2015.

Istaknuto mjesto na skupu zauzima posveta životu i djelu jednom od njegovih inicijatora, profesoru emeritusu dr. sc. Marinu Bubli.

Pozvana predavanja održat će dva priznata znanstvenika, prof. dr. sc. Slavica Singer sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku i prof. dr. sc. Vojko Potočan sa Ekonomsko – poslovne fakultete u Mariboru.

Izjave pomoćnice ministra gđe Nadice Žužak, dekana Fakulteta prof. dr. sc. Vjerana Strahonje i voditeljice projekta izv. prof. dr. sc. Marine Klačmer Čalopa moguće je dobiti neposredno prije početka svečanog otvaranja, ispred dvorane 1.

Kontakt osoba za projekt i organizaciju znanstvene konferencije: Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, voditeljica projekta (marina.klacmer@foi.hr, 091 3390846).