Skip to content Skip to navigation

Indeksiranje časopisa iz Hrčka u Web of Science

Objavljeno: 31.01.2023

Upisivanje radova u Web of Science često je povezano s netočnošću podataka i velikim vremenskim odmakom, stoga su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Srce i Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju (ZNAK) inicirali komunikaciju s Clarivateom i predložili unaprjeđenje procesa preuzimanja podataka. Za uspješnije preuzimanje podataka predloženo je korištenje OAI-PMH sučelja Hrčka koje omogućuje pružatelju usluga automatizirano preuzimanje strukturiranih metapodataka. Srce je na zahtjev Clarivatea, doradilo sučelje tako da su online first radovi posebno označeni te će njihovo indeksiranje

vjerojatno biti odgođeno do trenutka objave cjelovitog broja.
Nakon razvoja i testiranja, automatizirano preuzimanje podataka iz Hrčka u WoS pokrenuto je 30. prosinca 2022. godine. Preuzimanje podataka radi se svakodnevno, a u prvoj polovini siječnja 2023. preuzeti su podaci za 116 časopisa iz Hrčka.
Automatizacija će omogućiti potpunije i ažurirane podatke u bazi Web of Science. To je važno za hrvatske znanstvene i stručne časopise s obzirom da se indeksiranost u WoS Core Collection bazama vrednuje sukladno Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za autore radova ovaj je korak važan s obzirom da se indeksiranost objavljenih radova u WoS Core Collection bazama vrednuje za izbor u znanstvena zvanja.