Skip to content Skip to navigation

FSec Underground predavanje

Objavljeno: 03.05.2018

Pozivamo vas na FSec Underground koji će se održati 11. svibnja 2018. u 18:00 u Dvorani 1 na FOI1. Predavanja će održati tri Googlera na temu: "Threat intelligence, detection and response @ scale."

U okviru predavanja bit će dan osvrt na to kako funkcionira sigurnost u modernom svijetu, razmotrit će se uloga threat intelligence sustava te kako ustrojiti moderni security tim. Poseban naglasak predavanja biti će na izazovima sa skalabilnosti. Nadalje, razmotrit će se koji su to problemi te koje su mogućnosti koje se pojavljuju pri radu s planetarnim mrežama s milijunima elemenata.

Na predavanju će svoja iskustva podijeliti:

  • Branko Spasojević - Senior Security Engineer at Google. Radi na detekciji i analizi napada. Trenutno se bavi problemima analize malwarea i prikupljanja informacija o naprednim napadačima.
  • Dražen Popović - Security Engineer. U svom radu posvećen je novim načinima otkrivanja prijetnji kroz statističko modeliranje i umjetnu inteligenciju.
  • Domagoj Klasić - Senior Security Engineer at Google i FOI OSS alumni. Radi na razvoju ekspertnih sustava za rano otkrivanje prijetnji i automatsku analizu incidenata.

Osim što će održati predavanje u 18:00 sati, Googleov team će odraditi regrutaciju za Google koja će biti u jutarnjim satima na FOI-ju. Ako želite sudjelovali na događanju popunite formular dostupan na poveznici. Ako zadovoljavate inicijalne kriterije dobit ćete informaciju o terminu razgovora.

Rok za slanje CV-a i obrasca je 9. svibanj 2018. godine do 23:00 sata.