Skip to content Skip to navigation

FOI - radno vrijeme i kontakti svih službi (knjižnica / referada / centri / uredi)

Objavljeno: 18.03.2020

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz koronavirus, svi centri i službe Fakulteta organizacije i informatike do daljnjeg će raditi u jednoj smjeni - do 15:00 sati, odnosno do 16:00 sati, a zgrada FOI 1 će biti otvorena do 16:00 sati. Zgrada FOI 2 će biti zatvorena, a dežurna je isključivo referada na FOI 1. Na temelju Preporuke za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica vezano uz COVID-19, koje nam je 16. ožujka 2020. uputilo Sveučilišite u Zagrebu, molimo vas da svaku komunikaciju sa službama Fakulteta uspostavljate isključivo telefonskim, odnosno online putem (mail i sl.).

U nastavku donosimo sve kontakte na koje se možete obratiti:
 

STUDENTSKA REFERADA (SVI STUDIJI)

 • Sve zamolbe i pitanja studenti do daljnjega ne podnose osobno, nego ih trebaju poslati mailom na adresu referada@foi.unizg.hr. U naslovu maila treba kratko i jasno navesti o čemu se radi u sadržaju maila (npr. Zamolba za priznavanje ispita). Svi dodatni materijali prilažu se mailu u digitalnom obliku.
 • Obrasci se nalaze na adresi: https://www.foi.unizg.hr/hr/studenti/zamolbe
 • Telefonski upiti trenutno se za sve studije mogu postavljati samo na brojeve +385 42 390 818 i +385 42 390 810.

CENTAR ZA PODRŠKU STUDENTIMA I RAZVOJ KARIJERA (CPSRK)

 • cpsrk@foi.unizg.hr

 • +385 42 390-814

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU (UMS)

 • international@foi.unizg.hr

 • +385 42 390 826

CENTAR ZA INFORMATIČKU PODRŠKU (CIP)

 • userhelp@foi.hr

 • 042/390-816

RAČUNOVODSTVO

 • racunovodstvo@foi.unizg.hr

 • +385 42 390 821

KNJIŽNICA

 • POSUDBE I VRAĆANJA KNJIGA NEMA DO DALJNJEGA!

  Za produženja nas kontaktirajte na:

 • knjiga@foi.unizg.hr

 • knjiznica@foi.unizg.hr

OSTALI KONTAKTI