Skip to content Skip to navigation

Finalne verzije rasporeda za ljetni semestar ak. god. 2015./16.

Objavljeno: 04.03.2016

U aplikaciji Nastava dostupne su finalne verzije rasporeda za sve sveučilišne i stručne studije Fakulteta organizacije i informatike za ljetni semestar ak. god. 2015/16.