Skip to content Skip to navigation

Edukativna brošura za studente s invaliditetom

Objavljeno: 23.05.2022

Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju izdala je brošuru za sadašnje i buduće studente s invaliditetom “Što je bitno znati o pravima i oblicima potpore”. Uz pregled prava i potpora koje studenti mogu ostvariti na osnovi invaliditeta, u brošuri se  mogu dobiti i informacije o tome pod kojim uvjetima je to moguće, korisne savjete te poveznice i kontakte institucija kojima se studenti mogu obratiti s punim povjerenjem, znajući da će dati sve od sebe da im se pomogne na tom putu.