Skip to content Skip to navigation

e-Discovery: detectives in the new age

U srijedu 26. siječnja 2011. u 15:00 sati u dvorani 6 FOI-a održat će se predstavljanje i sastanak u vezi seminara E-Discovery koji se u sklopu istoimenog projekta održava u Amsterdamu od 3.-15. travnja 2011. 

U srijedu 26. siječnja 2011. u 15:00 sati u dvorani 6 FOI-a održat će se predstavljanje i sastanak u vezi seminara E-Discovery koji se u sklopu istoimenog projekta održava u Amsterdamu od 3.-15. travnja 2011.

Pozivamo sve studente zainteresirane za taj seminar da prisustvuju sastanku koje će voditi prof.dr.sc. Neven Vrček, zajedno s prodekanicom za znansvenoistraživački rad, prof.dr.sc. Dianom Šimić i prodekanom za poslovanje, prof.dr.sc. Vjeranom Strahonjom. Studenti će uz informacije o seminaru moći dobiti i više informacija o prijavi na natječaj (otvoren je do 31. siječnja 2011.) na temelju kojeg će se odabrati petero studenata koji će otputovati u Amsterdam.