Skip to content Skip to navigation

Doktorandica Ivana Đunđek Kokotec obranila doktorski rad

U četvrtak, 9. srpnja 2020., asistentica na FOI-ju Ivana Kokotec Đunđek je obranila doktorski rad pod nazivom "Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj".
 

Doktorski rad je izrađen na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvija Orsaga s Ekonomskog fakulteta te izv. prof. dr. sc. Marine Klačmer Čalopa s Fakulteta organizacije i informatike.
Ivana Đunđek Kokotec obranila je doktorski rad pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Lidija Dedi, predsjednica povjerenstva;
  2. Prof. dr. sc. Silvije Orsag, mentor i član povjerenstva;
  3. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, mentor i članica povjerenstva;
  4. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, članica povjerenstva;
  5. Prof. dr. sc. Mira Dimitrić, članica povjerenstva.

Iskrene čestitke dr. sc. Ivani Đunđek Kokotec!