Skip to content Skip to navigation

Doktorandica Barbara Šlibar sa Fakulteta organizacije i informatike sudjeluje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EU DataViz

Objavljeno: 08.11.2021

EU DataViz je međunarodna konferencija o otvorenim podacima i njihovoj vizualizaciji koja se bavi potrebama javnog sektora diljem Europske unije, a kojom će započeti prvo izdanje dana otvorenih podataka EU. Konferencija, kao i dani otvorenih podataka organizirani su od strane Ureda za publikacije Europske unije uz potporu programa Europske komisije ISA.

Govornici konferencije dolaze iz privatnog sektora, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, nacionalnih vlada, javnog sektora država članica EU, i drugi. Kroz takve događaje govornici direktno utječu na EU politike, a doktorandica i asistentica Barbara Šlibar sa Fakulteta organizacije i informatike jedina je predstavnica iz Hrvatske na ovom prestižnom i važnom događanju.

Naslov zajedničkog rada koji će predstaviti Barbara i profesor Enrique Mu sa Carlow University (SAD) je The current state of national metadata - how to unlock open data benefits (hrv. Trenutno stanje metapodataka iz nacionalnih repozitorija – kako otključati beneficije otvorenih podataka)

Na konferenciji će biti predstavljeno istraživanje u kojem su analizirali metapodatke preuzete s vodećih portala otvorenih podataka prema globalno priznatim indeksima u smislu inicijativa otvorenih podataka kako bi svim relevantnim dionicima pokreta otvorenih podataka ukazali na uočene nedostatke te predložili preporuke kako ih nadvladati.

Završnu riječ na konferenciji ima Pascal Leardini, Deputy Secretary-General, Chief Operating Officer Europske komisije.