Skip to content Skip to navigation

De Gruyter Journals – pretplata Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno: 29.07.2020

Sveučilište u Zagrebu je za svoje sastavnice pretplatilo više od 300 časopisa njemačkog izdavača De Gruyter. Časopisi pokrivaju sva područja znanosti. Raspon dostupnih sadržaja je od 1995. do 2020. godine.
Licenca traje do 31. prosinca 2020. godine.