Skip to content Skip to navigation

Cambridge University Press – webinar o objavljivanju znanstvenih radova u otvorenom pristupu

Objavljeno: 25.02.2020

Cambridge University Press će održati webinar o objavljivanju znanstvenih radova u otvorenom pristupu, 4. ožujka 2020. godine od 11:15 do 12:00 sati.
Webinar je namijenjen autorima koji objavljuju ili će tek objavljivati radove u otvorenom pristupu, a obuhvaća širok raspon tema uključujući licenciranje, mogućnosti i prednosti objavljivanja radova u otvorenom pristupu u časopisima Cambridge University Press.
Sudionici će imati priliku aktivno sudjelovati i postavljati pitanja. Sudjelovanje na webinaru potrebno je prijaviti putem obrasca za prijavu, a svi prijavljeni sudionici će dobiti snimku webinara.

Podsjetimo, hrvatska akademska i znanstvena zajednica u 2020. godini ima pravo na besplatnu objavu neograničenog broja radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave (APC – Article Processing Charges) u okviru Read & Publish ugovora s Cambridge University Press.