Skip to content Skip to navigation

4. listopada obilježavamo Svjetski dan zaštite životinja

Objavljeno: 04.10.2021

Svjetski dan zaštite životinja međunarodni je dan koji se obilježava 4. listopada svake godine, a posvećen je pravima životinja i njihovu blagostanju, s posebnim naglaskom na odnosu čovjeka prema životinjama i važnosti svih životinja za život na Zemlji. Misija Svjetskog dana zaštite životinja je proslaviti životinjski život u svim njegovim oblicima, proslaviti odnos čovječanstva sa životinjskim carstvom, priznati različite uloge koje životinje imaju u čovjekovu životu (čovjekovi drugovi koji mu pružaju potporu i pomoć, koji unose osjećaj čuda u njegov život), priznati i biti zahvalan za način na koji životinje obogaćuju čovjekov život.
 

Cilj Svjetskog dana zaštite životinja je poboljšati standarde životinjskog blagostanja širom svijeta pružajući potporu i sudjelovanjem pojedinaca, grupa i organizacija koje skrbe o životinjama. Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetski_dan_za%C5%A1tite_%C5%BEivotinja#cite_note-WAD-2.