Skip to content Skip to navigation

Mobilnost studenata

Suradnja, internacionalizacija i mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja važne su odrednice misije i djelovanja FOI-ja.

Gdje studenti mogu na razmjenu?

Studenti Fakulteta organizacije i informatike za studijski boravak mogu odabrati jedno od sveučilišta/fakulteta s kojima Fakultet ima sklopljen Međuinstitucijski bilateralni sporazum. Na raspolaganju je preko dvadeset sveučilišta iz zemalja diljem Europe. Trajanje mobilnosti studenata je najmanje 3, a najviše 12 mjeseci (za sve razine studija: preddiplomski, diplomski i doktorski studij). Na razmjenu mogu ići studenti 2. i viših godina studija.

Studentima se preporuča da, prilikom odabira fakulteta/sveučilišta, u obzir uzmu nekoliko važnih čimbenika:

 1. Obrate pozornost na sličnost i preklapanje studijskog programa i predmeta na FOI-ju s onima na inozemnom sveučilištu
 2. Kontaktiraju internetske stranice inozemnog sveučilišta ili kontakt osobu za međunarodnu suradnju u vezi popisa predmeta koje nude na engleskom jeziku (ili nekom drugom jeziku na kojem student može slušati predavanja i polagati ispit)
 3. Obrate pozornost na troškove života u ciljanoj destinaciji (cijena boravka u svim europskim zemljama nije jednaka, npr. skandinavske zemlje su skuplje od ostalih)
 4. Istraže mogućnosti smještaja i prehrane (boravak u studentskom, domu, hostelu, dobivanja studentske iskaznice i sl.)
 5. Uzmu u obzir dugotrajnost procesa (često je prijava na natječaj čak godinu dana prije samog odlaska na mobilnost) i planove studija usklade s time

Studentima na svakom koraku pomaže Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja, FOI ECTS koordinator kao i bivši FOI erasmusovci.

Prijava

Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (obično se natječaj raspisuje početkom kalendarske godine za sljedeću akademsku godinu). Pri odabiru izboru inozemnog sveučilišta i predmeta studenti se trebaju konzultirati s Uredom za međunarodnu suradnju i ECTS koordinatorom na FOI-ju (to je doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan), kako bi odabrali predmete koji im se na FOI-ju priznaju (unose u ISVU) ili koji u potpunosti zamjenjuju neki obvezni predmet s FOI-ja (u slučaju da uspješno polože takav predmet na inozemnom sveučilištu, neće trebati polagati „domaći“ predmet).

Upute za prijavu na Erasmus+ studijski boravak

Odabir kandidata

Kriteriji za odabir kandidata za Erasmus+ studijski boravak

U okviru odabranog studijskog programa student na visokoobrazovnoj instituciji u kojoj će boraviti na razmjeni mora upisati najmanje 25 ECTS bodova (za jedan semestar), a za kraće razdoblje razmjerno manje ECTS-a. Izuzetak od tog pravila moguć je u situaciji kada je razmjena predviđena za izradu diplomskog ili doktorskog rada. FOI na temelju unaprijed utvrđenih kriterija rangira studente te rang-listu šalje Sveučilištu u Zagrebu. Odluku o ne/stipendiranju donosi Sveučilište u Zagrebu.

Stipendije za Erasmus+ studijski boravak

Svaki student izabran za odlazak na Erasmus+ studijski boravak potpisuje sa Sveučilištem u Zagrebu sporazum o financiranju, odnosno primanju stipendije. Europske zemlje podijeljene su u tri skupine te iznos stipendije ovisi o zemlji u koju student ide.

ZemljeFinancijska potpora (EUR mjesečno)
Grupa 1 programske države s višim troškovima životaDanska, Irska, Finska, Švedska, Island, 
Luksemburg, Ujedinjeno Kraljevstvo, 
Lihtenštajn, Norveška
520 €
Grupa 2 programske države sa srednjim troškovima životaAustrija, Belgija, Cipar, Francuska, Italija, 
Grčka, Malta, Nizozemska, Njemačka,  
Portugal, Španjolska
520 €
Grupa 3 programske države s nižim troškovima životaBugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, 
Mađarska, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunjska 
Slovenija, Slovačka, Turska
470 €

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta na temelju potvrde ovlaštene ustanove.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno (mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 2 161,90 kn.

Studenti koji ne uđu u krug stipendiranih studenata, na razmjenu mogu otići o svom trošku (zero-grant students).

Zašto ići na stručnu praksu u inozemstvo?

 • Stjecanje radnog iskustva u međunarodnom okruženju - neprocjenjiva referenca prilikom ulaska na hrvatsko ili strano tržište rada
 • Mogućnost učenja od stručnjaka iz inozemstva
 • Stjecanje međunarodnih kontakata i umrežavanje
 • Poboljšanje engleskog ili nekog drugog stranog jezika
 • Iskustvo života u inozemstvu

Erasmus+ stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci, a student za vrijeme trajanja prakse dobiva mjesečnu financijsku potporu – stipendiju.

Gdje na stručnu praksu u inozemstvu?

Student može odraditi stručnu praksu:

 • U tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe
 • Na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje
Praksa se NE može odraditi u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en

Erasmus+ stručna praksa može se obavljati u državama članicama Europske unije + Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija.

Korisne stranice za pronalazak stručne prakse:

Studentima pri traženju stručne prakse u inozemstvu pomaže Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja kojem se mogu javiti osobno (FOI1, 1. kat, kabinet 56), mailom na international@foi.unizg.hr ili telefonski na 042 390 826.

 

Financijska podrška za Erasmus+ stručnu praksu

ZemljeFinancijska potpora (EUR mjesečno)
Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija ili Turska670 €
Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Njemačka, Španjolska, Nizozemska, Portugal, Danska, Finska, Irska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska ili Ujedinjeno Kraljevstvo720 €

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta na temelju potvrde ovlaštene ustanove.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 100 eura mjesečno.

Studenti koji ne uđu u krug stipendiranih studenata, na razmjenu mogu otići o svom trošku ( zero-grant students).

Priznavanje stručne prakse

Fakultet organizacije i informatike za uspješno izvršenu aktivnost razdoblja stručne prakse priznaje 6 ECTS bodova i to ako je obavljena u IV. semestru diplomskog studija te ako je u skladu sa studijskim programom i priznata od strane voditeljice stručne prakse i FOI ECTS koordinatora. Priznavanje se vrši na temelju dnevnika stručne prakse (prilagođenog za Erasmus+ stručnu praksu) te Learning Agreement for Traineeships.
Studentima svih ostalih godina studija Erasmus+ stručna praksa se unosi u sustav kako bi bila vidljiva na prijepisu ocjena.

Razine mobilnosti

Postoje 3 razine mobilnosti za studente:

 1. studenti preddiplomskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 36 mjeseci
 2. studenti diplomskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 24 mjeseca
 3. studenti doktorskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 36 mjeseci

Na koja se sveučilišta može otići?

Sveučilište u Zagrebu od 2013. godine sudjeluje u šest konzorcija unutar aktivnosti 2 (Action 2), koji omogućuju dolaznu i odlaznu razmjenu studenata, istraživača, nastavnika i administrativnog osoblja s visokim učilištima u trećim zemljama (i svim ostalim zemljama) iz geografskih područja (LOT) koja su članovi konzorcija.

Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao partner u sljedećim projektima mobilnosti:

Financijska potpora

Erasmus Mudus stipendija uključuje mjesečnu financijsku potporu, jednu povratnu putnu kartu i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreće (u maksimalnom iznosu do 75 eura mjesečno).

Iznos financijske potpore iznosi:

 • EUR/mjesečno za studente preddiplomskih i diplomskih studija
 • 1.500 EUR/mjesečno za studente doktorskih studija.

Postupak prijave

Kandidati se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje koordinator svakog konzorcija.

Odabir kandidata

Odabir kandidata izvodi se na razini konzorcija. Za detaljnije informacije o proceduri odabira kandidata posjetite službenu mrežnu stranicu svakog programa.

Bilateralna razmjena temeljem sporazuma FOI-ja

Fakultet organizacije i informatike ima sklopljene bilateralne sporazume sa sveučilištima/fakultetima iz svih dijelova svijeta radi provedbe raznih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata jedna je od aktivnosti koje ti sporazumi predviđaju.

Trenutno je aktivna razmjena studenata s dva američka sveučilišta:

 • University of Central Florida, Orlando, SAD
 • Temeljem sporazuma o akademskoj suradnji iz 2010. godine, studenti Fakulteta organizacije i informatike svake druge akademske godine imaju mogućnost sudjelovati u dvotjednom studijskom posjetu Sveučilištu u Centralnoj Floridi (UCF). Do sada su ostvarena dva posjeta FOI studenata UCF-u, te dva posjeta američkih studenata FOI-ju.
 • Troškove studijskog putovanja i boravka snose zajednički FOI i UCF.
 • Natječaj za sudjelovanje u studijskom posjetu UCF-u objavljuje se na internetskim stranicama FOI-ja.
 • University of Cincinnati, Ohio, SAD
 • Temeljem sporazuma izmedu Sveucilišta u Cincinnatiju i Sveučilišta u Zagrebu iz 2013. godine, studenti FOI-ja imaju mogućnost provesti jedan semestar na tom sveučilištu bez plaćanja školarine (školarine u SAD-u iznose i do nekoliko desetaka tisuća dolara godišnje). Studenti sami snose troškove putovanja i boravka u SAD-u. U zimskome semestru 2014./15. prvi student s FOI-ja boravi na studentskoj razmjeni na UC-u.
 • Natječaj za sudjelovanje u razmjeni s UC objavljuje se na internetskim stranicama FOI-ja.

Bilateralna razmjena temeljem sporazuma Sveučilišta u Zagrebu

Bilateralna razmjena temeljem medusveučilišnih sporazuma temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takva vrsta sporazuma u pravilu uključuje čitavo Sveučilište.

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Trajanje razmjene određuje se prema pozivnom pismu prihvatnog sveučilišta.

Studenti za vrijeme trajanja razmjene ostaju upisani na Fakultet organizacije i informatike. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju, a oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom sveučilištu.

Financijska potpora

Studentima se za razmjenu temeljem međusveučilišnih sporazuma može odobriti potpora iz sredstava Sveučilišta u Zagrebu ili iz sredstava prihvatnog sveučilišta.

Studentima koji na razmjenu odlaze izvan europskog kontinenta u pravilu se pokrivaju putni troškovi do maksimalnog iznosa od 5.000 kuna.

Postupak prijave

Kandidati za studentsku razmjenu prijavljuju se na natječaje koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaji se raspisuju tijekom cijele akademske godine, u pravilu barem jedan semestar prije samog početka razmjene.

Prije prijave na natječaj svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i, u dogovoru sa ECTS koordinatorom na FOI-ju, usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Odabir kandidata

Odabir kandidata provodi Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.