Skip to content Skip to navigation

Croatian Operational Research Review (CRORR)

Objavljeno: 16.04.2021
Croatian Operational Research Review (CrORR) je znanstveni časopis kojeg objavljuje Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI).

Croatian Operational Research Review (CrORR) je znanstveni časopis kojeg objavljuje Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI), a su-izdavači časopisa su, uz Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu te Odjel za matematiku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.

Cilj časopisa Croatian Operational Research Review je objavljivati originalne znanstvene radove u području teorije i primjene operacijskih istraživanja i srodnih područja, ponajprije kvantitativnih metoda i strojnoga učenja. Djelokrug časopisa je orijentiran na sljedeća područja: kombinatorna i diskretna optimizacija, cjelobrojno programiranje, linearno i nelinearno programiranje, višekriterijsko i višekriterijalno programiranje, statistika i ekonometrija, makroekonomija, ekonomska teorija, igre, teorija kontrole, stohastički modeli i optimizacija, bankarstvo, financije, osiguranje, simulacije, informacije i sustav za podršku odlučivanja, analiza omeđenih podataka, neuralne mreže i fizzy sistemi, praktični operacijski sustavi i primjene.

ISSN 1848-0225 Print

UDC 519.8 (063)

Prvo izdanje časopisa objavljeno je u prosincu 2010., a od 2014. godine časopis redovito izlazi dvaputa godišnje (proljetno i jesensko izdanje).  

Časopis CrORR ima otvoren pristup, cjelokupan sadržaj je dostupan bez naknade korisniku ii/ili instituciji kroz Open Journal SystemHrcak database

Časopisu možete pristupiti preko poveznice do službene web stranice časopisa.