Skip to content Skip to navigation

Koronavirus (COVID – 19) - mjere postupanja

Sve upute Fakulteta organizacije i informatike na jednom mjestu

Koronavirus (COVID – 19)

OSNOVNE INFORMACIJE

Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji i svijetu te slijedeći upute svih mjerodavnih institucija u cilju sprečavanja koronavirusnih infekcija i zaštite svih članova zajednice pa tako i svih naših studenata i djelatnika, Fakultet organizacije i informatike pokrenuo je sljedeće mjere zaštite:

 • nastava će se na FOI-ju do kraja ljetnog semestra akademske godine 2019./2020. odvijati isključivo na daljinu
 • kolokviji i ispiti kod kojih je to nužno održat će se kontaktno u skladu s preporukama nadležnih tijela
 • obrane završnih i diplomskih radova odvijaju se u pravilu na daljinu, a mentor i student mogu dogovoriti obranu na Fakultetu
 • nastavnici komunikaciju sa studentima (konzultacije) mogu održavati odabranim komunikacijskim kanalom (el. pošta, sustav za upravljanje učenjem LMS, videokonferencijski sustav, telefon i dr.)
 • preporuka je da se komunikacija studenata sa stručnim službama Fakulteta odvija elektroničkim putem, a u slučaju potrebe dolaska na FOI potrebno se prethodno najaviti nadležnoj stručnoj službi
 • zaposlenici Fakulteta od 1. lipnja 2020. rade u prostorima FOI-ja i dostupni su u uredovnom radnom vremenu te obavljaju svoje radne zadatke, uz obavezno nošenje zaštitnih maski
O svim promjenama, pravodobno ćemo vas obavijestiti!
VAŽNE ODLUKE:
ONLINE NASTAVA I STRUČNA PRAKSA
Online nastava
Polaganje ispita
Stručna praksa
HIGIJENA I ZAŠTITA
Higijena
Zaštita
Preporuke
SLUŽBE FOI-ja i VAŽNI KONTAKTI
RAD SLUŽBI FOI-ja
 • u cilju pružanja podrške studentima i zaposlenicima, svi zaposlenici u službama FOI-ja od ponedjeljka, 1. lipnja 2020. započinju s radom u prostorijama Fakulteta, i to u svom normalnom radnom vremenu
 • svi zaposlenici su u obvezi svakodnevno biti dostupni u radnom vremenu i obavljati svoje radne zadatke, uz obavezno nošenje zaštitnih maski
 • preporuka je da se komunikacija studenata sa stručnim službama Fakulteta odvija elektroničkim putem, a u slučaju potrebe dolaska na FOI potrebno se prethodno najaviti nadležnoj stručnoj službi na dolje navedene kontakte
KONTAKTI I PODRŠKA
 • podrška studentima na računalnoj mreži Fakulteta i ostali poslovi uz prethodnu najavu na cip@foi.unizg.hr ili na broj telefona 042 390-816
 • radno vrijeme: pon – pet 07:00 do 19:00 sati; sub 08:00 - 14:00 sati
 • isporuka naručenih knjiga i ostalih materijala uz prethodnu najavu na broj telefona 042 390-811
 • slanje pošte i urudžbiranje te ostali poslovi koje nije moguće obaviti online
 • radno vrijeme: pon - pet 07:00 do 15:00 sati
Sve informacije o koronavirusu u Hrvatskoj pratite na www.koronavirus.hr