Skip to content Skip to navigation

Koronavirus (COVID – 19) - mjere postupanja

Sve upute Fakulteta organizacije i informatike na jednom mjestu

Koronavirus (COVID – 19)

OSNOVNE INFORMACIJE

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji i svijetu te slijedeći upute svih mjerodavnih institucija u cilju sprečavanja koronavirusnih infekcija i zaštite svih članova zajednice pa tako i svih naših studenata i djelatnika, Fakultet organizacije i informatike provodi sljedeće mjere zaštite:

 • Nastava će se na FOI-ju u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. odvijati prema hibridnom modelu - dio nastave provodit će se kontaktno na Fakultetu, a dio će se provoditi na daljinu. Prisustvo studenata na nastavi koja će se održavati kontaktno neće biti ni u kojoj mjeri uvjetovano.
 • Nadoknada nastave koja nije održana zbog blagdana i neradnih dana može se nadoknaditi asinkrono ili sinkrono, a preporuča se asinkroni oblik. U slučaju nadoknade nastave, studenti će o načinu izvođenja biti pravovremeno obaviješteni.
 • Kolokviji i ispiti će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja predmeta prema prethodnoj najavi i u unaprijed određenim tjednima.
 • Obrane završnih i diplomskih radova odvijaju se u pravilu na daljinu, a mentor i student mogu dogovoriti obranu na Fakultetu.
 • Komunikaciju sa studentima (konzultacije) nastavnici mogu održavati odabranim komunikacijskim kanalom (el. pošta, sustav za upravljanje učenjem LMS, videokonferencijski sustav, telefon i dr.).
 • Komunikacija studenata sa stručnim službama Fakulteta odvija se primarno elektroničkim putem, a u slučaju potrebe dolaska na FOI potrebno se prethodno najaviti nadležnoj stručnoj službi.
 • Studenti FOI-ja moraju se pridržavati svih mjera zaštite prilikom ulaska na Fakultet te u pojedinu dvoranu, ured ili centar.
 • Zaposlenici Fakulteta rade u prostorima FOI-ja i dostupni su u uredovnom radnom vremenu te obavljaju svoje radne zadatke, poštujući sve propisane mjere zaštite.
 • Ostalim posjetiteljima FOI-ja bit će odobren ulazak u FOI isključivo uz prethodnu najavu pojedinoj službi ili zaposleniku.
O svim promjenama, pravodobno ćemo vas obavijestiti!
VAŽNE ODLUKE i DOKUMENTI:
ONLINE NASTAVA I STRUČNA PRAKSA
Model izvođenja nastave
Polaganje ispita
Stručna praksa
HIGIJENA I ZAŠTITA
Higijena
Zaštita
Preporuke
SLUŽBE FOI-ja i VAŽNI KONTAKTI
RAD SLUŽBI FOI-ja
 • u cilju pružanja podrške studentima i zaposlenicima, svi zaposlenici u službama FOI-ja u novoj akademskoj godini 2020./2021. nastavljaju s redovnim radom u prostorijama Fakulteta, i to u svom normalnom radnom vremenu
 • svi zaposlenici su u obvezi svakodnevno biti dostupni u radnom vremenu i obavljati svoje radne zadatke, uz obavezno nošenje zaštitnih maski u prostorijama Fakulteta
 • preporuka je da se komunikacija studenata sa stručnim službama Fakulteta odvija elektroničkim putem, a u slučaju potrebe dolaska na FOI potrebno se prethodno najaviti nadležnoj stručnoj službi na dolje navedene kontakte
KONTAKTI I PODRŠKA
 • podrška studentima na računalnoj mreži Fakulteta i ostali poslovi uz prethodnu najavu na cip@foi.unizg.hr ili na broj telefona 042 390-816
 • radno vrijeme: pon – pet 07:00 do 19:00 sati; sub 08:00 - 14:00 sati
 • isporuka naručenih knjiga i ostalih materijala uz prethodnu najavu na broj telefona 042 390-811
 • slanje pošte i urudžbiranje te ostali poslovi koje nije moguće obaviti online
 • radno vrijeme: pon - pet 07:00 do 15:00 sati
Sve informacije o koronavirusu u Hrvatskoj pratite na www.koronavirus.hr