Skip to content Skip to navigation

Podrška studentima

Kako bi tijekom studija što bolje iskoristili svoje potencijale i na vrijeme uspješno završili studij, što spremniji za tržište rada, studenti od samog početka imaju institucionalnu podršku.

Uz studentsku referadu i prodekana za nastavu, kojima se studenti obično obraćaju, studentima u rješavanju njihovih problema pomažu i Studentski savjetnik i Studentski pravobranitelj, koji su za tu dužnost odabrani upravo od strane samih studenata.

Centar za podršku studentima i razvoj karijera jedan je od prvih centara ovoga tipa na hrvatskim visokim učilištima koji provodi brojne aktivnosti usmjerene pružanju akademske i karijerne podrške studentima.

Usprkos relativno kratkom djelovanju, Centar bilježi značajan broj aktivnosti i kontinuirano radi na podršci studentskim projektima i aktivnostima, povezivanju studenata i poslodavaca te praćenju zapošljavanja i razvoja karijera svojih bivših studenata.

Na FOI-ju djeluje služba namijenjena potpori studiranju studentima s invaliditetom, Ured za studente s invaliditetom, koji djeluje u okviru centralnog Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Ova služba je namijenjena svim sadašnjim i budućim studentima koji zbog zdravstvenih ograničenja trebaju određene prilagodbe.

Ovdje se prvenstveno misli na oštećenja vida ili sluha, tjelesni invaliditet, kronicne bolesti, psihičke poremećaje te teškoće u ucenju kao što su disleksija i disgrafija, ali i na ostala zdravstvena stanja koja mogu utjecati na tijek studija.

Sveučilišni Ured za studente također pruža sustavnu podršku studentima prilikom studiranja, a više o oblicima podrške možete pročitati ovdje.