Skip to content Skip to navigation

„Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Projekt će provesti InfoDom d.o.o. zajedno s partnerom Fakultetom organizacije i informatike, Varaždin (FOI)

Tvrtka InfoDom d.o.o. zajedno sa Fakultetom organizacije i informatike (FOI) planira razviti novu inovativnu platformu DEP (Digital Enterprise Platform) za digitalnu transformaciju poduzeća u energetskom sektoru. DEP platforma će omogućiti jednostavniju transformaciju poslovanja uz veću osjetljivost prema kupcima, kvalitetniju integraciju poslovnih procesa i agilniji poslovni model. Platforma će se sastojati od sustava koji će omogućiti interaktivnu vezu prema krajnjim korisnicima i kupcima energetskih usluga, kroz koju će imati stalan dotok podataka o navikama i potrebama svojih kupaca te će iste preko posebnih modula moći ugrađivati u svoje proizvode i usluge.

 

Ciljevi projekta:

 • Opći cilj: Doprinijeti jačanju kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije u RH kroz učinkovitu suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj.
 • Specifični cilj: Razviti inovativnu platformu za digitalnu transformaciju poduzeća uz jačanje kapaciteta tvrtke u istraživanje, razvoj i inovacije.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • industrijsko istraživanje teoretskih osnova za razvoj alata
 • analiza i razvoj modela
 • modeliranje koncepata i arhitektura CESS i IMS sustava
 • modeliranje koncepata i  arhitekture za poboljšanje korisničkog sustava
 • razvoj prototipa CESS i IMS sustava i puštanje u eksperimentalni rad
 • razvoj prototipa za poboljšanje korisničkog iskustva
 • razvoj CESS i IMS proizvoda
 • razvoj komponenti za poboljšanje korisničkog iskustva
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • promidžba i vidljivost

 

Ukupna vrijednost projekta: 9.141.226,62 kune

Iznos bespovratnih sredstava (HRK): 5.466.840,40 kuna

Razdoblje provedbe projekta:  od 01.09.2017. do 31.08.2020.

 

Zaposlenici FOI koji rade na projektu:

Detaljnije informacije o projektu možete vidjeti na http://www.infodom.hr/default.aspx?id=830

 

Kontakt osobe za više informacija :

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama: