Skip to content Skip to navigation

Mobilnost djelatnika

Razmjena djelatnika Fakulteta organizacije i informatike jedan je od načina ostvarenja misije Fakulteta u području međunarodne suradnje.

Vrste mobilnosti

U okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, moguće su dvije vrste mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu: mobilnost u svrhu održavanja nastave (STA) na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno osoblje) ili stručnog usavršavanja (STT) na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje). Također je moguća mobilnost nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u svrhu održavanja nastave na Sveučilištu i njegovim sastavnicama.

Održavanje nastave

Organizacija u koju osoblje odlazi mora biti visoko obrazovna institucija s dodijeljenom Erasmus poveljom za visoko obrazovanje.

Organizacija iz koje osoblje odlazi na razmjenu mora biti:

 • visokoobrazovna institucija kojoj je dodijeljena Erasmus povelju za visoko obrazovanje
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili organizacija aktivna u području edukacije, treninga i mladih, kao što su:
 • javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini
 • istraživački instituti
 • zaklade
 • škole / instituti / edukacijski centri na svim razinama (od predškolske do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih)
 • neprofitne organizacije, asocijacije
 • tijela koja se bave profesionalnim savjetovanjem i informacijskim uslugama i sl.

Prijaviti se može osoblje zaposleno u visokoobrazovnoj instituciji ili javnoj ili privatnoj organizaciji aktivnoj na tržištu rada ili u područjima edukacije, treninga i mladih.

Stručno osposobljavanje

Organizacija iz koje se odlazi na mobilnost mora biti visokoobrazovna institucija s dodijeljenom Erasmus poveljom za visoko obrazovanje, dok organizacija u koju se dolazi na razmjenu mora biti:

 • visokoobrazovna institucija kojoj je dodijeljena Erasmus povelju za visoko obrazovanje
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili organizacija aktivna u području edukacije, treninga i mladih, kao što su:
 • javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini
 • istraživački instituti
 • zaklade
 • škole / instituti / edukacijski centri na svim razinama (od predškolske do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih)
 • neprofitne organizacije, asocijacije
 • tijela koja se bave profesionalnim savjetovanjem i informacijskim uslugama i sl.

Prijaviti se može osoblje zaposleno u visokoobrazovnoj instituciji.

Oba oblika mobilnosti traju od 2 dana do 2 mjeseca (isključujući trajanje putovanja). U svim slučajevima, nastavna aktivnost mora biti minimalno 8 sati održane nastave po tjednu ili kraćem razdoblju razmjene. Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.

Prijava

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (obično u svibnju ili lipnju za sljedeću akademsku godinu).

Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Odbor sastavlja i "listu čekanja" ako za to postoje uvjeti. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus se provodi stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije, a omogućava stipendiranje studenata i profesora koji su uključeni u neki od diplomskih ili doktorskih studija kojima je Europska komisija dodijelila certifikat "Erasmus Mundus", a koji se provodi isključivo na sveučilištima iz EU.

Program Erasmus Mundus 2009.-2013. provodi se kroz 3 aktivnosti:

 • Aktivnost 1 ( action 1) - združeni diplomski i doktorski studiji i stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima
 • Aktivnost 2 ( action 2) - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama)
 • Aktivnost 3 ( action 3) - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja.

Ciljne skupine i trajanje razmjene

 1. TG1 ( target group): studenti i nastavnici sveučilišta koja su članovi konzorcija (dolazna i odlazna mobilnost)
 2. TG2 ( target group): studenti i nastavnici sveučilišta koji su državljani zemalja LOT geografskih područja i EU, a upisani su na pripadajuće sveučilište
 3. TG3 ( target group): državljani zemalja LOT geografskih područja koji su u posebno ranjivom položaju iz društveno-političkih razloga.

Postoji pet razina/skupina mobilnosti:

 1. studenti preddiplomskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 36 mjeseci
 2. studenti diplomskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 24 mjeseca
 3. studenti doktorskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 36 mjeseci
 4. post-doc: trajanje 6 mjeseci
 5. nastavno i nenastavno osoblje: minimalno trajanje 1 mjesec do maksimalno 3 mjeseca.

Na koja se sveučilišta može otići?

Sveučilište u Zagrebu od 2013. sudjeluje u šest konzorcija unutar aktivnosti 2 (Action 2), koji omogućuju dolaznu i odlaznu razmjenu studenata, istraživača, nastavnika i administrativnog osoblja s visokim učilištima u trećim zemljama (i svim ostalim zemljama) iz geografskih područja (LOT) koja su članovi konzorcija.

Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao partner u sljedećim projektima mobilnosti:

Financijska potpora

Erasmus Mudus stipendija uključuje mjesečnu financijsku potporu, jednu povratnu putnu kartu i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreće (u maksimalnom iznosu do 75 EUR/mjesečno)

Iznos financijske potpore iznosi:

 • 1.000 EUR/mjesečno za studente preddiplomskih i diplomskih studija
 • 1.500 EUR/mjesečno za studente doktorskih studija
 • 1.800 EUR/mjesečno za post-doc
 • 2.500 EUR/mjesečno za nastavno i nenastavno osoblje.

Postupak prijave

Kandidati se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje koordinator svakog konzorcija.

Odabir kandidata

Odabir kandidata provodi se na razini konzorcija. Za detaljnije informacije o proceduri odabira kandidata posjetite službenu mrežnu stranicu svakog projekta.