Skip to content Skip to navigation

Mobilnost djelatnika

Razmjena djelatnika Fakulteta organizacije i informatike jedan je od načina ostvarenja misije Fakulteta u području međunarodne suradnje.

Vrste mobilnosti

U okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, moguće su dvije vrste mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu: mobilnost u svrhu održavanja nastave (STA) na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno osoblje) ili stručnog usavršavanja (STT) na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje). Također je moguća mobilnost nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u svrhu održavanja nastave na Sveučilištu i njegovim sastavnicama.

Održavanje nastave

Organizacija u koju osoblje odlazi mora biti visoko obrazovna institucija s dodijeljenom Erasmus poveljom za visoko obrazovanje.

Organizacija iz koje osoblje odlazi na razmjenu mora biti:

 • visokoobrazovna institucija kojoj je dodijeljena Erasmus povelju za visoko obrazovanje
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili organizacija aktivna u području edukacije, treninga i mladih, kao što su:
 • javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini
 • istraživački instituti
 • zaklade
 • škole / instituti / edukacijski centri na svim razinama (od predškolske do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih)
 • neprofitne organizacije, asocijacije
 • tijela koja se bave profesionalnim savjetovanjem i informacijskim uslugama i sl.

Prijaviti se može osoblje zaposleno u visokoobrazovnoj instituciji ili javnoj ili privatnoj organizaciji aktivnoj na tržištu rada ili u područjima edukacije, treninga i mladih.

Stručno osposobljavanje

Organizacija iz koje se odlazi na mobilnost mora biti visokoobrazovna institucija s dodijeljenom Erasmus poveljom za visoko obrazovanje, dok organizacija u koju se dolazi na razmjenu mora biti:

 • visokoobrazovna institucija kojoj je dodijeljena Erasmus povelju za visoko obrazovanje
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili organizacija aktivna u području edukacije, treninga i mladih, kao što su:
 • javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini
 • istraživački instituti
 • zaklade
 • škole / instituti / edukacijski centri na svim razinama (od predškolske do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih)
 • neprofitne organizacije, asocijacije
 • tijela koja se bave profesionalnim savjetovanjem i informacijskim uslugama i sl.

Prijaviti se može osoblje zaposleno u visokoobrazovnoj instituciji.

Oba oblika mobilnosti traju od 2 dana do 2 mjeseca (isključujući trajanje putovanja). U svim slučajevima, nastavna aktivnost mora biti minimalno 8 sati održane nastave po tjednu ili kraćem razdoblju razmjene. Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.

Prijava

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (obično u svibnju ili lipnju za sljedeću akademsku godinu).

Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Odbor sastavlja i "listu čekanja" ako za to postoje uvjeti. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Fakultet organizacije i informatike je od 2021. do 2023. godine postao partner u čak tri različite CEEPUS mreže, a sve s ciljem jačanja internacionalizacije i povećanja broja prilika za mobilnost nastavnika i studenata.

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (engl. Central European Exchange Program for University Studies - CEEPUS) omogućuje mobilnost nastavnika i studenata unutar CEEPUS mreža. Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. Nazivi CEEPUS mreža u kojima je FOI partner su:

 • Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region (CIII-RO-0202-15-2122)Aktivnost 2 ( action 2) - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama)

Glavni cilj mobilnosti unutar navedene mreže je razmjena znanja i iskustava između studenata svih razina studija i sveučilišnih nastavnika u primjeni sustava za e-učenje u području proizvodnog inženjerstva, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, računalom podržanih tehnologija te naprednih metoda, aspekata i tehnologija u obrazovanju.

Koordinatorica i kontakt osoba za ostvarenje CEEPUS mobilnosti na FOI-ju za navedenu mrežu izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan.

Strana sveučilišta na kojima je moguće ostvariti mobilnost potražite ovdje.

 • Network for advancing interdisciplinary cybersecurity research

Osnovni cilj mobilnosti unutar ove mreže je razmjena znanja i iskustva nastavnika i studenata svih razina studija u domeni izazova integrirane kibernetičke sigurnosti unutar i izvan nacionalnih granica te zasebnih domena jačanjem institucionalne i osobne povezanosti članova mreže.

Koordinator i kontakt osoba za ostvarenje CEEPUS mobilnosti na FOI-ju za ovu mrežu je dr. sc. Bogdan Okreša Đurić.

Strana sveučilišta na kojima je moguće ostvariti mobilnost potražite ovdje.

 • Greening Project Management for a Sustainable World: Developing and Empowering a New Generation of Changemakers (CIII-RS-1815-01-2324)

Glavni cilj mobilnosti unutar navedene mreže je razmjena znanja i iskustava između studenata svih razina studija i sveučilišnih nastavnika u području održivog razvoja.

Koordinatorica i kontakt osoba za ostvarenje CEEPUS mobilnosti na FOI-ju za navedenu mrežu izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek.

Strana sveučilišta na kojima je moguće ostvariti mobilnost potražite ovdje.

 

Prijava na mobilnost moguća je kroz CEEPUS online sustav, u pravilu svake godine do 15.6. za zimski semestar, do 31.10. za ljetni semestar. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri), s rokom prijave između 31.10. i 30.11. svake godine.

Ako ste zainteresirani za ostvarenje mobilnosti pratite daljnje obavijesti vezane uz CEEPUS mobilnost, javite se koordinatorima pojedinih CEEPUS mreža ili u Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja.

Više o  CEEPUS programu pročitajte na:

https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/ceepus/

https://www.ceepus.info/

 
 

Sveučilište u Zagrebu dva puta na godinu raspisuje natječaje za akademsku mobilnost. Prvi krug se raspisuje u rujnu, a drugi u travnju. Natječaji za akademsku mobilnost namijenjeni su nastavnom osoblju i doktorandima Fakulteta organizacije i informatike te podrazumijevaju odlaznu, ali i dolaznu mobilnost. Natječaji obuhvaćaju sljedeće stavke:

 • odlaznu mobilnost prema strateškim partnerima (ova stavka raspisuje se samo u prvom krugu natječaja)

 • prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)

 • mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

 • najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje (ova stavka raspisuje se samo u prvom krugu natječaja)

Za više informacija o natječajima za akademsku mobilnost kontaktirajte Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja.