Skip to content Skip to navigation

Projekti


Uvođenje obrazovnih asistenata namijenjenih potpori studentima s invaliditetom

Pilot projekt "Uvođenje obrazovnih asistenata namijenjenih potpori studentima s invaliditetom" provodi se uz financijsku potporu Varaždinske županije Varaždinska županija Više informacija o projektu možete naći OVDJE.

Tribine i događanja:

  • Prezentacija Ureda za studente s invaliditetom
  • Tempus projekt "Ducas"
  • Postani volonter

Aktivnosti Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/uredssi) i FOI-ja kao sastavnice su se odvijale u okviru nekoliko tematskih područja edukacije:

1) Edukacija koordinatora svih sastavnica Sveučilišta koju organizira Ured za studente s invaliditetom u suradnji sa stručnjacima Edukacijsko rehabilitacijskog Fakulteta:

a) „Studenti s oštećenjem vida“ mr.sc. Andreja Fajdetić Studenti s oštećenjem sluha i hluhosljepoćom“ doc.dr.sc. Ljubica Pribanić (7.4.2011.)

b) „Studenti s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima“, Damir Miholić, prof. „Studenti s ADHD-om“, doc.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev (19.5.2011)

c) „Studenti s psihičkim bolestima i poremećajima“, prof.dr.sc. Nataša Jokić Begić (16.6.2011.)

2) Od akademske godine 2010/2011 je pokrenut novi kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ nositeljice prof.dr.sc. Leile Kiš Glavaš. Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj je 10. izvanrednoj sjednici u 342. akademskoj godini (2010./2011.), održanoj 29. ožujka 2011. usvojio prijedlog sveučilišnoga kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom. Kolegij će biti ponuđem studentima svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, na svim razinama studija, a počet će se izvoditi u zimskom semestru akademske godine 2011./2012. te je kao takav zanimljiv i za naše studente.


Održana radionica „Studenti s invaliditetom u akademskom okruženju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

U Zagrebu se 5. listopada 2012. godine, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održala radionica „Studenti s invaliditetom u akademskom okruženju“. Radionica je organizirana u okviru projekta „Poticajno okruženje za učenje i potpora studentima u visokom obrazovanju: Usporedba studentskih procjena u Albaniji, Austriji, Hrvatskoj, Hong Kongu, Japanu i SAD-u“, koji financira Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu (program razvoja „Svijet“).

Cilj projekta odnosi se na utvrđivanje elemenata poticajnog okruženja za učenje i potpore studentima u visokom obrazovanju s naglaskom na potrebe slabije zastupljenih skupina studenata (uključujući studente s invaliditetom). Radionici su prisustvovali profesori i studenti - koordinatori za studente s invaliditetom s pojedinih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljice radionice bile su prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš, predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu i Valentina Novak, dipl.soc.rad., stručna suradnica u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha radionice je upoznavanje sa sustavom potpore studentima s invaliditetom na hrvatskim sveučilištima te na aktivnosti Tempus projekta EduQuality. Radom u malim grupama obrađena su tematska pitanja stvarnih problema studenata s invaliditetom s kojima je upoznat Ured za studente s invaliditetom. Diskusijom se pokušalo razumijeti, odgovoriti i pronaći rješenja za navedene probleme.

Doc.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš

Vlatka Sekovanić

Radionica "Studenti s invaliditetom u akademskom okruženju" na ERF-u