Skip to content Skip to navigation

Zaključci 5. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Varaždin održane 18. veljače 2021.